Smear testi nedir, smear testi nasıl yapılır, smear testi neden yapılır, smear testi ne işe yarar?

Smear testi nedir, smear testi nasıl yapılır, smear testi neden yapılır, smear testi ne işe yarar?

Smear testi nedir?

Smear testi, rahim boynu kanserinin en erken evrede, hattâ prekanseröz, yani kanser öncesi evrede fark edilmesini sağlayan, düzenli olarak yaptırılması gereken bir işlemdir.
Bazı ülkelerde, yalnızca kadınlara hizmet sunan gezici sağlık ekipleri vardır. Bu tip yerlerde smear testleri de yapılır.

Son zamanlarda cinsel birleşmeden sonra kanamam oluyor. Altı ay önce smear testi yaptırmıştım. Yine de doktora gitmem gerekir mi?

Sözünü ettiğiniz belirti genellikle poliplerden kaynaklanır, ama kansere (hattâ pre-kanseröz durumlara) bağlı olabileceğinden, hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, altı ay önce muayene olmuş olsanız bile, mutlaka doktora görünmeniz gerekir.

Rahim boynu kanserinin doğum kontrol hapı kullanmakla bir ilgisi var mıdır? Geçenlerde gittiğim bir kadın doğum uzmanı, doğum kontrol hapı yazdı ve altı ayda bir smear testi yaptırmamı önerdi.

Doğum kontrol haplarıyla rahim boynu kanseri arasında bir ilişkinin var olduğunu gösteren, bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak doktorunuz size oldukça iyi bir öneride bulunmuş. Aslında her kadının düzenli aralarla smear yaptırması gerekir. Bu testle rahim boynu kanseri, tedaviyle bütünüyle iyileşebilecek bir evrede ortaya çıkarılır.

Doğum sonrası kontrole gittiğimde doktor, rahim ağzında erozyon olduğunu söyledi. Kansere dönüşür mü?

Hayır. Yeni doğum yapmış birçok kadında erozyona rastlanır. Rahim boynu kanalı koyu renkli bir dokuyla (bez yapısındadır) kaplıdır.Erozyon, koyu renkli bir kabarıklık biçiminde kendini gösterir ve zamanla kendiliğinden yok olur; habis hücre değişimine neden olması enderdir. Ama bu, düzenli aralıklarla smear testi yaptırmamanız için geçerli bir neden değildir.

Ameliyatla rahmim alınmıştı. Yine de smear testleri yaptırmam gerekecek mi?

Eğer rahim boynu da alınmışsa smear yaptırmanıza gerek yoktur. Ama bazen rahim boynu yerinde bırakılır; o zaman da smear yaptırmanız gerekir.

Tıpta “pre-kanseröz” terimi kanser öncesi, yani kansere dönüşme potansiyeli taşıyan durumlar için kullanılır. Rahim boynundaki hücrelerde pre-kanseröz durum ise “displazi” olarak adlandırılır. Hücrelerdeki hafif displazi hiçbir tedavi uygulanmadan normale dönebileceği gibi, daha ciddi bir disp- laziye ya da insitu kanser’e dönüşebilir.

smear-testi-nedir-smear-testi-nasil-yapilir

smear-testi-nedir-smear-testi-nasil-yapilir

Insitu kanser, rahim boynu hücrelerinin kansere özgü özellikler göstermesi anlamına gelir. Bu durumda söz konusu hücreler normale dönmezler, ama daha fazla habisleşmeden bir süre aynı biçimde kalabilir ve sonradan mikroskobik düzeyde yayılma gösterirler (mikro-invazyon). Bu tür yayılma, hücrelerin alttaki dokuda belli bir yere kadar yayılmasıdır.İnvazyon ise, bu hücrelerin alttaki dokuyu bütünüyle istila etmeleri anlamına gelir.

Smear testi sonucu rahim boynunda bu türden bir kanser olduğu anlaşılırsa küçük bir cerrahi girişimle anormal doku çıkarılabilir. Bu aşamada uy¬gulanabilecek başka tedavi yöntemleri de vardır, hattâ bazılarında anesteziye bile gerek kalmamaktadır.

Smear testi nasıl yapılır

Smear testi genellikle, jinekolojik muayenenin bir parçası olarak uygulanır. Rahim ağzını görmek güç olduğundan, vajinaya “spekulum” adlı bir araç yerleştirilebilir. Spekulum, metal ya da plastikten yapılmış, ördek gagasına benzeyen bir araçtır. 10 cm uzunluğunda ve 2,5 cm enindeki alt ve üst gaga açıldığında, vajinanın tepesinde yer alan rahim ağzı kolayca görülebilir.
Smear testinin jinekolojik muayenenin başında yapılması gerekir, çünkü alınacak doku örneği elle yapılacak muayene sırasında bozulabilir.

1- Jinekolojik muayene pozisyonu olan litotomy pozisyonunda yatılır.

2- Dış dudaklar antiseptik solusyonla silinir.

3- Spekulum denen alet vagene takılarak rahim ağzı görülür. Gözle bir değerlendirme yapılır.

4- Özel smear fırçasıyla rahim ağzından akıntı örneği alınır. Lam üzerine yayılarak alkol veya saç spreyi ile fikse edilir.

5- İkinci bir fırça ile arka forniks denen kısımdan bir örnek daha alınır. Burada amaç daha önce dökülerek birikmiş rahim içinden de gelen hücreleri toplamaktır. Bu da aynı şekilde başka bir lam üzerine yayılarak fikse edilir. Her iki lama da isim yazılır ve nereden alındığı işaretlenir.

6- Bu şekilde tespit edilmiş lamlar kurumaya bırakılır. Özel kutusuna konarak patolojiye incelenmek üzere gönderilir.

Spekulum, su ya da tuzlu su çözeltisinde ıslatılarak, vajinaya girişi kolaylaştırılır. Ancak, girişin kolaylaşmasını sağlamak için yağlı bir maddeyle yağlanması, yağ smear örneğini bozabileceğinden, sakıncalıdır.
Smear testi için hücreler vajinanın üst kısmından, rahim ağzına yakın yerinden ve rahim ağzından alınır. Rahim boynu kanseri en çok bu bölgelerden kaynaklanır.

Bir çubuk aracılığı ile alman hücreler, bir cama alınıp yayılır ve henüz ıslakken tespit edilir. Daha sonra yayma mikroskop altında incelenip anormal hücre içeriği bakımından değerlendirilir.
Muayene sırasında kadının kendisini olabildiğince gevşetmesi gerekir; kendini kasarsa, spekulumun vajinaya yerleştirilmesi güç olur. Bazı kadınlar jinekolojik muayeneden çekinirler, ama çekingenliklerini yenmeleri yararlarınadır.

Smear testi neden gereklidir? Smear testi ne işe yarar?

Rahim boynunda kansere dönüşme potansiyeli taşıyan hücreler, ilk ortaya çıktıklarında, genellikle belirti vermezler. Ne kadınlar bu değişikliğin farkına varırlar, ne de doktorlar yalnızca vajinaya ya da rahim boynuna bakarak bir tanıya varabilirler. Söz konusu durum ancak mikroskopla inceleme sonucu saptanabilir. Bu nedenle de kadınların düzenli aralıklarla smear testi yaptırmalarının yaşamsal önemi vardır. Tanı ne kadar erken konursa, tedavi o ölçüde kolay ve başarılı olur.

Smear, çoğunlukla rahim boynu kanseri tanısı amacıyla yapılmaktaysa da, Smear çok kolay yapılan, basit bir testtir; hiçbir ağrıya yol açmaz.Doktor, “spekulum” adlı bir aracı vajinaya yerleştirerek rahim ağzını görür. Sonra da bir çubuğu hafifçe dokuya sürüp örnek alır.

Sözgelimi, yumurtalık ve rahim kanserine ait hücreler de smearde görülebilir. Ancak bu her zaman olmadığından, smear, rahim ya da yumurtalık kanserlerine özgü bir tanı aracı değildir.
Smear, vajinadaki enfeksiyonların (akıntı biçiminde belirti verirler) tanısında da yararlanılan bir yöntemdir. Her-pes, mantar ve trikomonas enfeksiyonları smear yöntemiyle ortaya çıkarılabilir. Ayrıca smearle, spiral kullanan kadınlarda bulunan bir mikroorganizma türünün varlığı da saptanabilir.

smear-testi-nedir-smear-testi-nasil-yapilir-smear-neden-yapilir

smear-testi-nedir-smear-testi-nasil-yapilir-smear-neden-yapilir

Smear testi nerede yapılır

Smear testi jinekolojik muayenenin yapıldığı hastanelerde, kliniklerde ve dispanserlerde yapılır. Muayenehanelerde de uygulanan bu test, aslında hem basit hem de çok kolaydır.

Smear testi ne zaman, ne sıklıkta yapılır

Yapılan smear testlerinin yüzde 10 kadarının doyurucu sonuç vermediği ya da güvenilir olmadığı ortaya konmuştur. Bu nedenle kadınlara, yaptırdıkları ilk smear testinin üzerinden bir yıl geçtiğinde testi yinelettirmeleri önerilmektedir. Eğer yapılan ikinci smear testinin sonucu, hücrelerin normal olduğunu ortaya koyarsa, üç yıl kadar testin yinelenmesine gerek olmadığı öne sürülmektedir.

Rahim boynu dokusundaki koyu renkli hücrelerin bulunduğu yerde (en üstte) anormal hücreler vardır. İn-situ kanser olarak değerlendirilen bu durum ilerleyebilir ve hücreler daha derinlere yayılabilir. Üstte, kanser hücrelerinin (koyu renkli) daha alttaki dokuya yayılmış olduğu görülmektedir.
Ancak, adet dönemi dışında kanama ya da cinsel ilişki sonrası kanama gibi belirtiler ortaya çıktığında, bu belirtiler kanser belirtisi olabileceğinden, en kısa zamanda doktora gitmek gerekir.

Smear testi hücrelerde olağandışı bir özellik olduğunu ortaya koyarsa, çok daha kısa aralıklarla yinelenmesi gerekir. Ama bu durumda da bir ay gibi bir süre içinde yeniden smear yaptırmak anlamsızdır, çünkü bu süre içinde ilk test için alınmış olan hücrelerin yerine yenileri gelmez. Başka bir deyişle, bu kadar kısa sürede yinelenmiş bir testin sonucu doğru olamaz.

Rahim boynu kanseri tedavisi

Smear testiyle hücrelerde pre-kanseröz, yani kansere dönüşüm potansiyeli saptandığında izlenecek çeşitli yollar vardır. Eğer smear testi sonucu “hafif dısplazi” ise, bu düzelebilecek bir durum olduğundan, yani hücreler normale dönebileceğinden, hekimler beklemeyi ve altı ay sonra testi yineleyip sonucu görmeyi yeğlerler. Böylece durumun normale dönüp dönmediği ya da hücrelerin daha fazla habisleşme eğilimi gösterip göstermedikleri (“ileri derecede displazi” denir) anlaşılır.

Smear Testi, ileri derecede displazi ya da in-situ kanser olduğunu ortaya koyarsa, söz konusu bölgenin çıkarılması gerekir, ileride çocuk sahibi olmayı düşündüklerinden, genç kadınlar, rahim boynuna ilişkin ameliyatların en küçük çaplı olanını yeğlerler.

Bazı hastanelerde rahim boynu “kolposkop” denilen özel bir mikroskopla doğrudan gözlenebilmektedir. Bu aygıt, anormal hücre varlığında hücrelerin dondurulması ya da yakılması gibi girişimlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bazı hastanelerde ise biyopsi yapılır. Bu durumda genel anestezi al- tında, kanserin kaynaklanabileceği bölgeden (rahim boynunun vajinaya açıldığı yer) parça alınır.
İki tıbbi girişim de pre-kanseröz durumların tedavisi anlamına gelse de, kadının yine de belli aralıklarla smear testi yaptırıp durumun yinelemesi olasılığına karşı önlem alması gerekir.

Başlangıç aşamasını geride bırakmış rahim boynu kanseri saptanan kadınlara radyoterapi uygulanır. Radyoterapinin ardından da özel birhisterektomi (rahmin alınması ameliyatı) yapılabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
SGK DANIŞMANI İNGİLİZCE ÖĞREN-ALMANCA ÖĞREN PARA BANKA KREDİ FOREX ALMANCA ÖĞREN