Sinir bozukluğu ve stres tedavisi, stres nedir, stres hakkında bilgiler

Strese ne iyi gelir, stres nasıl geçer, çok sinirlilik neden olur, asabilik neden olur?

İnsanların aşırı stres yüzünden bunalıma girebilecekleri doğru mu?
İnsanların, kaldırabileceklerinden fazla stresle karşı karşıya kalmaları, fiziksel olduğu kadar duygusal tepkiler de doğurur. Duygusal tepki daha çok depresyon biçiminde ortaya çıkmaktadır. Belirtiler kişiden kişiye değişir, ama aşağı yukarı herkeste aynı olanları sinirlilik, çabuk öfkelenme, kolay ağlama, uykusuzluk ve karamsarlıktır. Bu belirtiler zamanla birikip bir yerde akut bir rahatsızlık biçiminde de patlak verebilir.

Belirtiler psikotik (psikoz,akıl hastalığı demektir) nitelikli ise, düşünce sürecinde bozukluk, sanrılar (olmayan ses ve görüntülerin algılanması), hezeyanlar, konuşma bozukluğu ve gerçeklik duygusunun yitimi gibi durumlar söz konusudur. Bu konuda unutulmaması gereken nokta, psikotik belirtilerin mut¬laka psikoza, yani akıl hastalığına bağ¬lı olduğu anlamına geîmemesidir. Sözgelimi, (thisterik disosiyasyon ” olarak adlandırılan durum, bazı yönleriyle akıl hastalığına çok benzeyen, ama geçici olan bir nevroz türüdür.

Bu türden ruhsal sorunlar, akut bir biçimde patlak vermiş izlenimi yaratmalarına karşılık, önceden bazı belirtilerle uyarıda bulunurlar. Bu nedenle psikiyatrlar hastanın o andaki durumunu değerlendirmenin yanı sıra, geriye doğru bir sorgulamayla onu bu noktaya getiren nedenleri, yaşam koşullarını, gözden kaçan belirtileri öğrenmeye çalışırlar.

Yeni bir bebeğin sorumluluğu ya da büyük kent yaşamının yalnızlığı, duyarlı kişilerde depresyona neden olabilir.
Genellikle tanı oldukça kolaydır, ama bazı vakalarda ayırıcı tanı güç olabilmektedir.

Nedenler

En basit neden kişinin, başa çıkabileceğinden fazla güçlük ve stresle karşı karşıya kalması ve gerginliğin birikerek ruhsal sorun halinde patlak vermesidir.

Ancak aynı koşullar altındaki insan¬ların bazılarında ruhsal sorun ortaya çı-karken, bazılarının etkilenmediği de bilinir.
Belirli ruhsal sorunlarda, özellikle de düşünce sürecinin bozulduğu, psıkotık belirtilerle seyreden rahatsızlıklarda doktorlar, kalıtsal bir yatkınlığın söz konusu olduğuna inanmaktadırlar.

Öte yandan, ruhsal durum üzerinde etkili olan beyindeki bazı kimyasal maddelerin salgılanmasındaki bozuklukların da bu kişilerde ortaya çıkan rahatsızlıklarda rol oynadığı bilinmektedir. Bu, özellikle ruhsal durumun mani ve depresyon arasında hızlı dalgalanmalar gösterdiği vakalar için geçerlidir.
Yine de ne kalıtsal yatkınlık, ne de kimyasal maddelerin salgılanmasındaki düzensizlikler, tek başlarına neden oluş¬turmaya yeterlıdırler. Genellikle travma niteliğinde birçok olay da vardır.
Belirtilerin nevroz nitelikli olduğu durumlarda ise, ne kalıtsal yatkınlık ne de kimyasal maddelere ilişkin düzensizlik söz konusudur. Bu tür sinirsel patlamalar yalnızca stresten, yanı üzücü, korkutucu, kişide ruhsal şok yaratmış olan olaylardan kaynaklanır.

Neden olarak, tek bir olay kadar, uzun süreli stres yaratıcı koşulların bi¬rikim yapması da olanaklıdır.

Stresin yol açtığı ruhsal sorunlar, uzmanlarca başarıyla tedavi edilebilir.

Bazı insanların oldukça stresli işlerde çalışmalarına karşılık, sinirlerinin çok sağlam olduğunu görüyorum. Bu insanın hiç ruhsal sorunu olmamasının nedeni nedir?

Genellikle bu tür insanların, İşlerindeki strese, mücadele etmekten haz duydukları güçlükler gözüyle baktıkları söylenebilir Ayrıca insanların işlerin؛ sevip sevmemelerinin de önemli bir rolü vardır. Başka bir deyişle işin؛ seven bir kişi için stres, işin tuzu biberidir.
Kadın için çocuk bakımı zaman zaman yorucu ve stresli bir ış haline gelebilir. Bu durumlarda çocuğun bakımını babanın üstlenmesi annenin yükünü büyük ölçüde azaltır.

Eğer anne-babadan biri sinirse) bir rahatsızlık geçirmişse bu, ileride çocukların da aynı durumla karşılaşması riskini doğurur mu?

Anne ya da babasının ruhsal sorunu olduğunda çocuğun da mutlaka benzer bir durumla karşılacağını gösteren kesin bir kural yoktur. Bazen tersine, ailede böyle bir durum ortaya çıktığında.en sağlam ve en güçlü kişilerin çocuklar olduğu görülmektedir.

Çok gergin bir insanım.Hiçbir zaman sakin ve soğukkanlı olamıyorum. Bir yerde gevşeme yöntemlerinden söz edildiğini duydum. Sanıyorum buna gereksinimim var. Bana yol gösterebilir misiniz?

Bir psikiyatra ya da psikoloğa başvurursanız size gevşeme tekniğini öğretebilirler. İsterseniz bir hastanenin psikiyatri pollkliğine de gidebilirsiniz, size yardımcı olurlar.

Zaman zaman işimde başarısız olacağım duygusuna kapılıyorum. Böyle olduğunda tedirgin,sinirli oluyorum. Kendimi dinliyorum ye türlü hastalıklar buluyorum, insanlarla İlişkim de bozuluyor. Ne önerirsiniz?

Anlaşılan yoğun bir stres altındasınız kendinize zaman ayırın, eğlenceli uğraşlarla dinlenmeye çalışın. Ayrıca bir psikiyatra başvurursanız, çok yararını görürsünüz.

Tehlike ile karşı karşıya olanlar

Çocuklarda smir bozukluğu türünden sorunlar enderdir. Normal gelişme süreci içindeki çocukların çoğu, olağan stres ve travmalara herhangi bir ruhsal sorun ortaya çıkmaksızın dayanırlar.
Ergenlik çağında ise, özellikle de uyuşturucu ve uyarıcı bağımlılığının söz konusu olduğu durumlarda, ruhsal so¬runlar daha yaygındır. Depresyon, intihar ve şiddet girişimleri, öfke ve sinirlilik, gençte ruhsal bir sorunun habercisi olabilir.

Yetişkinlikte, özellikle orta yaş, ruhsal sorunların (genellikle anksıyete ve depresyon biçiminde ortaya çıkarlar) patlak verdiği bir dönemdir.

Kadınların ruhsal sorunlara daha yatkın olduğu sanılmaktadır, ama araştırmalar günümüzde kadınların, ileri yaşlarda görülen ruhsal sorunlara 10 yıl öncesine oranla daha dayanıklı olduğunu ortaya koymuştur. Belli kişilik yapısındaki insanların ruhsal yönden daha dayanıksız olduğuna ilişkin savların ise, bilimsel bir temeli yoktur. Yeterince stres varsa, kişilik yapısı ne olursa olsun her¬keste ruhsal tepki ortaya çıkabilir.

Tedavi ve iyileşme

Tedavide izlenecek yol, sorunun şiddetine ve biçimine bağlıdır. Bazen uzun süreli psikoterapi gerekli olur, bazen de hastanede tek bir seans yeterli olabilir.

Bazı durumlarda ise kısa süreli has¬tane tedavisi en etkili yöntemdir. Sorunun türüne göre ilaçlar ya da psikoterapiyle kişinin hem iyileştirilmesi, hem de gelecekte benzer koşullarla karşılaşması halinde dayanıklı olması amaçlanır.

Kabaca, nevroz türündeki ruhsal so¬runların, psikoz belirtileriyle seyredenlere oranla daha kolay ve hızlı tedavi edildiği söylenebilir.

Sinir sistemi

Arkadaşım sinirlerimin cok bozuk olduğunu söylüyor. Bunun nedeni bir sinir sistemi hastalığı olabilir mi?

Anksiyete yaratan birkaç fiziksel hastalık vardır, ama ender görülür; dolayısıyla şikâyetlerinizin böyle bir hastalığa bağlı otma olasılığı son derece azdır. Sizinki gibi durumlar daha çok,bilinçdışı korkular yüzünden ortaya çıkar. Nedenleri ise çok çeşitlidir; sözgelimi işini yitirmek gibi. Bu türden tehdit ve stres karşısında sinirlerin bozulması doğal bir tepkidir. Stres ve sinirlilik ancak sürekli olduğunda önem kazanır. Anksiyeteden kaynaklanan rahatsızlığın birçok türü koşulların değişmesi, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi sonunda geçer. Ama bunun için önce korku ve kuşku yaratan gerçek nedenin bulunması gerekir. En iyisi bir psikiyatra görünmenizdir.

Karıncalanmanın sinirlerle ilgisi var mıdır?

Evet. Duysal sinirler üzerinde I hafif bir baskı olduğunda, sinir liflerinden yayılan gelişigüzel sinyaller beyin tarafından karıncalanma olarak algılanır. Sözgelimi, ayaktan başlayıp bacağın arkasından kalçaya kadar uzanan sinirin üzerindeki baskı (bu, bacak bacak üzerine atılmasıyla bile oluşabilir), karıncalanmaya neden olabilir. Baskının sürmesi sinirlerin sinyal iletmesini engeller ve duyu yok olur, organ uyuşur. Basınç kalktığı zaman duyu yeniden normale döner.

Çok içki içmek sinirlere zarar verir mi?

Evet. Yıllarca içmek, sinir hücrelerinin sinyal iletme yeteneğinde kalıcı zararlara neden olabilir. Üstelik aynı, nedenle beyindeki sinir hücrelerinin ölme süreci hızlanır ve zihinsel etkinlikler gittikçe zayıflar. Kronik alkoliklerde beslenme bozukluğundan ötürü, Bı vitamini eksikliği de görülür. Bu da sinir sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Yaptığımız her hareket, bedenin en karmaşık ve önemli denetim, iletişim sistemi olan sinir sistemi tarafından yönetilir.
Her hareketimiz sinir sisteminin etkinliği ile gerçekleşir. Birdirbir oyununda bile ileri derecede eşgüdüm, tam bir zaritahlûma gerekir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
SGK DANIŞMANI İNGİLİZCE ÖĞREN-ALMANCA ÖĞREN PARA BANKA KREDİ FOREX ALMANCA ÖĞREN