Miraç Yükselişi Nasıl Oldu ? İsra ve Miraç Nedir ?

İsra ve Miraç Kelime Anlamları

”İsra” kelimesi, gece yürüyüşü yada gece yolculuk etmek anlamlarındadır. ”Miraç” kelimesi ise; yükselmek ve yükseğe çıkmak anlamlarına gelmektedir. İsra ve Miraç olayı; Efendimizin (asm), peygamberliğinin 12. yılında, Mekke’de gerçekleşmiş bir olaydır.

İsra ve Miraç Mucizesi

Bu muhteşem olay, kısaca şu şekilde özetlenebilir; Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine, Receb ayının 27. Gecesi, Peygamber Efendimiz (asm), Mescid’i Haram’dan Mescid’i Aksa’ya, oradan da Semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiş, ermiştir. Bu mucizenin nasıl gerçekleştiği, Kur’an’ın İsra ve Necm surelerinde anlatılmaktadır.

Miraç Nasıl Oldu?

Peygamberimiz (asm), Mescid-i Haram’dan yani Mekke’den, Mescid-i Aksa’ya (Kudüs’e ), ata çok benzeyen, beyaz renkte, bir cennet bineği olarak tanımlanabilecek Burak ile gelmiştir. Kudüs’e varmadan, yol üzerinde Hz Musa’nın (as) makamına uğramıştır. Orada 2 rekat namaz kıldıktan sonra Mescid-i Aksa’ya gelmiştir. Vardığı yerde kendisini; Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim’in bulunduğu peygamberler topluluğu karşılamıştır.

Hazreti Muhammed (asv), bu peygamberlere imam olmak suretiyle, onlara 2 rekat namaz kıldırmıştır. Bu hadisenin gerçekleşmesinin ardından, Hazreti Peygamber’e (asm) 2 kap getirilmiştir. Kaplardan birisinde şarap, diğerinde ise süt bulunmaktadır. ”Bunlardan hangisini istersen, al!” denilmiştir. Peygamberimiz (asm) sütü seçmiştir. Cebrail (as), Peygamberimize: ”Sen fıtratı seçtin, eğer sen şarabı almış olsaydın; senden sonra ümmetin azardı. Sütü tercih etmekle sen; fıtrata yöneldin, ümmetinde fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kılındı!” demiştir.

Semanın tüm tabakalarına uğranıp sırasıyla; Yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüşmüştür. Onlarda kendisine, ”Hoşgeldin!…’‘ deyip tebrik etmişlerdir. Ardından Peygamberimiz, her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beytü’l -Ma’mur’u ziyaret etmiştir.

Daha sonra Hz. Cebrail (as) ile birlikte, Sidretü’l-Münteha’ya gelmişlerdir. Geldikleri yer; kökleri 6. kat gökte; gövdesi ve dalları 7. kat göğün üzerinde; gövdesi ile tüm gökleri ve cenneti gölgelemekte olan, yaprakları fil kulakları kadar büyük olan ve meyveleri küpler kadar olan bir ağaçtır.

Cebrail (as), Peygamberimizi daha da yukarı götürerek; kaza ve kaderin yazıldığı kalemlerin seslerini işitecek kadar yükseğe çıkarmıştır. Peygamberimiz burada; cennetten, yemyeşil bir Refref (ipek döşek)’in birden ufku kapladığını görmüştür. Peygamberimiz Refref’in üzerine oturmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
SGK DANIŞMANI İNGİLİZCE ÖĞREN-ALMANCA ÖĞREN PARA BANKA KREDİ FOREX ALMANCA ÖĞREN