Kalın Bağırsak Hakkında Bilgiler, Kalın Bağırsağın Görevleri, Kalın Bağırsak Hastalıkları

Kalın barsak, kalın bağırsaklar hakkında bilgiler, kalın bağırsaklar ne işe yarar, kalın bağırsak hastalıkları nelerdir, kalın bağırsağın görevleri nelerdir?

KALIN BARSAK; Alm. Dickdarm (m), Fr.

Gros intestirı (m), Ing. Large intestine (Colon).
Sindirim sisteminde ince barsağm sonundan, dışa açılan son nokta olan anüse kadarki bölümü.
Kalın barsak, inçe barsaktan geniştir ve bir dizi cep ve boğum ihtiva eder. Yaklaşık olarak 1,5 m
uzunlukta ve 3-8 cm genişliktedir. Kamın sağ alt bölgesinde ince barsağm son kısmı ile birleşir. Ka-
lın barsağm ilk kısmı olan çekum (kör barsak) geniş bir cep şeklindedir. Bu kısımdan parmak gibi bir
çıkıntı şeklinde apandisit uzanır. İnce barsak son kıs¬mı ile kalın barsak başlangıç kısmı arasında bir kapak vardır.

Bu kapak normalde maddelerin kalın barsaktan ince barsağa geçmesine engel olur. Çekumdan sonraki kaim barsak parçasına kolon denir. Kolon dört parçadan meydana gelir; çıkan, yatay, inen
ve sigmoit (eğri) kolon. Sigmoit kolondan sonra gelen rektum, anal kanala açılan 13 santimetrelik bir
borudur. Anal kanal barsağın en son ve eh kısa bölümüdür. Yaklaşık 2,5 cm uzunluktadır. Anal kanalın
sonlandığı yer anüs (dübür, makat) olarak bilinir.
Anüste kanalı çevreleyen biri düz, diğeri çizgili kas liflerinden yapılımış iki kas vardır. Bu kaşlar anüsün yalnız dışkılama sırasında açılmasını ve başka zamanlarda dâimî Şûrette kapalı kalmasını sağlamaktadır.

Kalın bağırsağın Görevleri: Sindirilen yiyecekler, kalın bar- 1 s£ğa geçince çok az işe yarayan madde ihtiva ederler. Kalın barsağm en önemli görevi, şuyulve inorganik tuzları bu sindirilmiş kütleden emmektir. Böylece su kaybı önlenir ve dışarıya atılması îcâb eden maddelerin koyulaşması sağlanır. Kalın bar-sak vâsıtasıyla dışkı rektuma iletilir ve anüsten atılır. Kalın barsağın iç duvarında balgam gibi kı¬vamlı salgı yapan hücreler çok miktarda bulunur. Kalın barsakta da sindirim işi devam eder. Bir ta¬raftan besin maddelerine karışmış olarak gelen ince barsak salgılarının etkisi burada da devam eder¬ken, diğer taraftan kaim barsaktaki hazım işine burada çok miktarda bulunan bakteriler de karışır. Bu bakterilerin çokluğu yüzünden kalın barsağm delinip içindekilerin karın boşluğuna dökülmesi çok tehlikelidir. Bakteriler bitkisel hücrelerin selüloz duvarlarını eriterek sindirilmesini sağlarlar.
insanlarda apandisit, barsak görevini yapmaz. Körelmiş bir barsak parçası olarak düşünülür. Da¬ha çok vücut savunmasında rol alan lemfoid bir or¬gan olarak vazife görmektedir.
Hastalıkları: Apandisit, hemeroid (basur), kolit (kalın barsak iltihabı), iyi huylu ve kötü huy¬lu tümörlerdir.

Tümörlerin içinde en mühimi kaim barsak kan¬seridir. Kaim barsaktaki kanserlerin büyük bölümü son kısımlarında yer almaktadır.

Kalın bağırsaklarda kansere öncülük eden bâzı hastalıklar da bulunabilir (âilevî polipozis, kolitis ülseroza gibi). Kalın barsaktaki kanserin belirtisi yerleştiği yere göre değişiklik gösterir. Belirtiler genel olarak şöyle sıralanabilir: İştahsızlık, hal¬sizlik, büyük âbdestten kan gelmesi, dışkılama alışkanlığında meydana gelen değişiklikler (ishal veya kabız), yalancı ishal veya buruntu (hasta dış- kılama ihtiyâcı ile helâya gider, fakat bir şey yapamaz, biraz sonra bir daha gider), büyük abdes- tin kalem gibi incelmesi, barsak tıkanıklığı belirtileri vb.

Kesin teşhis, endoskopik muâyene ve parça alınıp incelenmesiyle konur. En ufak bir şüphelenme durumunda derhal bir hekime gitmeli ve muâyene olmaktan çekinmemelidir.
Erken teşhis edilen vak’alarda yapılan cerrâhî müdahale başarılı olmaktadır. Geç kalman vak’alarda
hastalıklar da bulunabilir (âilevî polipozis, kolitis ülseroza gibi). Kalın barsaktaki kanserin belirtisi yerleştiği yere göre değişiklik gösterir. Belirtiler genel olarak şöyle sıralanabilir: İştahsızlık, halsizlik, büyük abdestten kan gelmesi, dışkılama alışkanlığında meydana gelen değişiklikler (ishal veya kabız), yalancı ishal veya buruntu (hasta dışkılama ihtiyâcı ile helâya gider, fakat bir şey yapamaz, biraz sonra bir daha gider), büyük abdestin kalem gibi incelmesi, barsak tıkanıklığı belirtileri vb.

Kesin teşhis, endoskopik muâyene ve parça alınıp incelenmesiyle konur. En ufak bir şüphelenme durumunda derhal bir hekime gitmeli ve muâyene olmaktan çekinmemelidir.
Erken teşhis edilen vak’alarda yapılan cerrâhî tedâvi başarılı olmaktadır. Geç kalınan vak’alarda yapılan ilâç ve şuâ tedâvisi, pek başarılı olamamaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
SGK DANIŞMANI İNGİLİZCE ÖĞREN-ALMANCA ÖĞREN PARA BANKA KREDİ FOREX ALMANCA ÖĞREN