Kalça çıkığı nedir, kalça çıkığı nasıl olur, kalça çıkığı nasıl anlaşılır

Kalça çıkığı nedir, kalça çıkığı nasıl olur, kalça çıkığı nasıl anlaşılır, kalça çıkığı nasıl tedavi edilir, kalça çıkığı düzelir mi

KALÇA ÇIKIĞI; Alm. Ausrenkung (f), Fr. Déhanchement (m), İng. Dislocation of hipjoint. Uyluk kemiği başının kalça eklemindeki yuvasından çıkması.

Yetişkin kişide, normal olarak, kalça eklemin-de uyluk kemiğinin başı eklem yuvasına sıkıca yer-leşmiştir ve ancak çok ciddî zedelenme olaylarında yerinden çıkabilir. Bu çıkık öne veya arkaya olabi-leceği gibi uyluk kemiği istikâmetinde gelecek trav¬malarda uyluk kemiğinin başı eklem yuvasını kıra¬rak çıkık kalça boşluğuna doğru da gelişebilir. Çıkık sıklıkla arkaya doğru olur ve o zaman siyatik sini¬rinin zedelenmesine bağlı bacak felci veya kanlan¬ma yetmezliğine bağlı uyluk kemiği başının hayâ- tiyetini kaybetmesi gibi komplikasyonlar gelişebi¬lir. Çıkık, genel anastezi (narkoz) altmda yèrine ko¬nur ve bacak, alçı veya çekici tarzda askıya alınarak, eklem, dört hafta hareketsiz tutulur. Bu süre, ek¬lem kapsülü yırtıklarının şifâsına imkân verir. Bâzı vakalarda çıkığın cerrâhî olarak yerine konması ge¬rekebilir. Öne doğru çıkıklarda komplikasyonlar daha azdır. Tedâvî bir önceki gibidir. Kalça boşluğu içine doğru olan çıkıklarda olay hafif ise uyluğun çe¬kici tarzda askıya alınması yeterli olabilir. Eğer cid¬dî ise ameliyatla eklemin hareketinin dondurulma¬sı veya sun’î eklem protezi takılması gerekir.

Kalça çıkığının özel nitelik taşıyan bir şekli “doğuştan kalça çıkığı”dır. 250-300 canlı doğumda bir görülür ve kızlarda erkeklerden 8-10 misli-daha sıktır. Zamânmda teşhis ve koruyucu tedâvi yaptır¬makta gecikildiğinden memleketimizde hâlâ ciddî sakatlıklarla netîcelenebilmektedir. Halbuki bebek yürümeden uygulanacak koruyucu tedbir ve tedâ- vilerin neticesi genellikle yüz güldürücüdür.
Doğuştan kalça çıkıklığının başlıca sebepleri arasında anne hormonlarının çocuk kalça eklemin-de gevşeklik yapması, genetik faktörler ve anne kamındaki kötü durüşlar yer alır. Tipik şekilde do-ğumda çıkık yoktur, fakat çıkığı hazırlayıcı eklem gevşekliği vardır. Çıkık genellikle ilk kundağın uy-gulanması ile gelişir. Birkaç saatlik kundak uygu-lanması bile çıkığın meydana gelmesi için yeterli ola-bilmektedir. Bâzı basit arazlar (belirtiler) âileyi ikaz etmelidir. Eğer bebek sırtüstü yatarken bacaklarını kurbağa gibi iki yana açamıyorsa, dizler bitiştiğin¬de biri daha aşağıda kalıyorsa, uyluktaki çizgiler simetrik ve aynı sayıda değilse, bir bacağına basar-ken diğerine basamıyorsa, iki uyluk arası anormal derecede açıksa mutlak bir hekime gösterilmelidir. Yürüyen çocuktaki belirtiler ise, zâten âileyi heki¬me götürecek kadar bâriz aksamalar şeklindedir.

Kalça Çıkığı Tedâvisi:

Yeni doğanda, doğuştan kalça çıkığı tesbit edilirse kundak yasaklanır ve bacakları iyice açacak kadar bol arabezi konur. İki aylığa kadar özel frejka yastığı da kullanılabilir. Bebek 3-18 ay ara¬sındayken tesbit edilen çıkıklarda özel cihazlar ve alçı teknikleri gerekir. 18 ay-6 yaş arasında iyi so-nuçlar veren ameliyatlar vardır. Altı yaştan, hele 10 yaştan sonra ameliyatlar bile anatomik kusuru tam düzeltemez, ancak yine de hastanın faydasınadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
SGK DANIŞMANI İNGİLİZCE ÖĞREN-ALMANCA ÖĞREN PARA BANKA KREDİ FOREX ALMANCA ÖĞREN